John de Summer-Brason

 

 

Baronessens mærkevarer

Politiken 2.  april  2000, ps, side 9

Når en afsætningsøkonom ser på Karen Blixens karriere, tegner der sig et billede af et stort talent for at orkestrere kommunikationsparametre og skabe myte i det, der i kronikørens fagsprog hedder 'total concept'. Han er BA i medievidenskab.

Af John de Summer-Brason

Umiddelbart tegner det et paradoks at Karen Blixen har fået sit ansigt på netop de 50-kroners sedler, der er så udbredte og populære, at vi nemt kommer til at krølle dem i jakkelommen når f.eks. et besøg i Netto skal overstås i en fart. Nationalbanken regner af samme årsag kun med gennemsnitligt et års levetid for Blixen-sedlen. Anderledes langtidsholdbart er det Blixenske forfatterskab. Efter at være udkommet på 35 sprog, er der, 38 år efter hendes død, stadig så stor fokus på dette, at det efterladte Rungstedlund med hendes gravhøj, mindestuer og museum står som et monumentalt minde om en usædvanlig karriere, gjort af en usædvanlig kvinde - sent i livet. At kalde Blixen en dansk erhvervssucces på linie med A.P. Møller, vil nok få en og anden litterat til at stritte med børsterne. Men det er ikke desto mindre tilfældet, selv om Karen Blixen må siges at have haft en heldig hånd med at underspille den kommercielle side af sit ærinde.
Faktisk var hun i så henseende så effektiv, at Karen Blixen- forskningen - indledt af næsegrusbeundrende unge intellektuelle som kendte hende i alderdommen - med pietet har undveget imagedannelse og markedserobring. Der findes et utal af bøger om Blixens gotiske fortællekunst lag-på-lag, Blixens forhold til Afrika, til Bror Blixen, Denys Finch-Hatton, til sin familie, de unge heretikere, Rungstedlund, blomsterbinding etc. Men når talen når ind til imagedannelse og markedserobring, er kilderne til enhver tid parate til at gå efter det tilsyneladende væsentlige, nemlig forfatterskabet. Hvilket næppe undrer. I 1900-tallets midte, hvor fremtidstro og socialrealisme dominerede kulturlivet, lykkedes det Karen Blixen gennem en enestående kraftanstrengelse at skabe en modstrømning med fokus på de arkaiske og undertiden kvindelige værdier som også karakteriserede et svundet aristokratisk samfund med lang, lang hukommelse.
Blixen var fra starten en kommerciel succes. Ikke fordi det skortede på modstand i form af afvisende forlæggere og kritikere. Efter at have fået en check på 8.000 dollar i julen 1934 for sin 'Seven Gothic Tales' må sagen dog siges at være klar. Succes! Allerede fra karrierens første dag fik hun gennem en uudgrundelig, outreret stil det publikum i tale som var lige så meget til berømtheder som til bøger. Ligesom senere en Andy Warhol, en David Bowie, udviklede hun en arbejdsmetode, hvor grænserne mellem produktion, produkt og reproduktion blev ladt åbne. Divaens performance var fra starten tænkt ind i et total concept , hvor det samlede resultat af en række enkelttiltag var større end enkeltelementerne sammenlagt i sig selv. Således forstået, at bevidstheden om Blixens fantastiske skæbne og sensationelle personlighed i høj grad forstærker modtagerens nydelse af bøger som 'Syv fantastiske Fortællinger' og 'Den afrikanske Farm'. Som begreb i amerikansk marketingterminologi er total concept karakteriseret ved at enkeltelementer tiltrækker sig, teaser sig til så meget opmærksomhed, at modtageren tilskyndes at søge andre delelementer for at få den fulde mening. For Blixens vedkommende, en kvinde som privat lod sig titulere baronesse, startede maskepien og underspillet med en amerikansk debut i mandsnavnet Isak Dinesen. Når man som afsætningsøkonom aflæser hendes forløb, ser man stærke tegn på gennemtænkte tiltag, men få vidnesbyrd - og da mindst fra hende selv - om hvordan og hvorledes hun bar sig ad. Den interesserede samtid var tydeligvis så overvældet af det enorme kreative potentiale som var opstået mellem forfatterindens rejse mod den oprindelige kulturs hjerte i Afrika og Vestens tilsvarende bevægelse mod et modernistisk samfund med iboende hukommelsestab, at man glemte at stille spørgsmål. Blixen tilsvarende underspillede . Eller som Judith Thurman skriver i 'Karen Blixen - en fortællers liv': »Man finder i Karen Blixens udtalelser til offentligheden om sin kunst et interessant omkvæd af beskedenhed og reservation...«.
For at finde ud af hvordan berømtheden bar sig ad, er vi derfor nødt til at sammenligne en lang række kilder. Omkring debuten hedder det hos Thurman: »Efter to afslag fandt Karen Blixen, at efter at have skrevet bogen som en mand måtte hun nu falbyde den som en kvinde, det vil sige støtte sig til sin charme«. I det ydre gav denne beslutning sig udtryk i en raffineret og æggende formumningskunst. Først vakte det sensation da offentligheden opdagede, at der bag mandsnavnet Isak Dinesen gemte sig en dame. Dernæst tiltrak Blixens teatralske personlighed sig lige så stor interesse som hendes kunst. Fotografierne taler deres tydelige sprog. Judith Thurman siger om det første forfatterportræt, da hendes rigtige identitet i 1934 blev kendt: »Det er et billede af en fjern, spinkel og yndefuld verdensdame, som hverken er ung eller gammel. Hendes hår er strøget glat tilbage, hovedet er drejet en anelse mere hen mod kameraet end kroppen. Hofterne er skudt lidt frem som hos en tangodanserinde, øjnene er næsten lukkede under de mørke øjenlåg og munden let vrænget i et tvetydigt smil, der kan være ironi eller hauteur eller blot eftertanke; det minder om kongelige personers udtryk på officielle portræt- ter, der ikke vidner om noget ønske om at være beskueren tilpas«. Denne bevidste selvfremstilling afspejler sig på et andet plan i forfatterindens strid med sin første forlægger Knud Dahl, der blev bedt om fremover at stile al korrespondance til hendes advokat, efter at Blixen havde konstateret at forlæggeren ikke levede op til hendes forventninger om »bestemte anmeldelser, om radioomtale, om en personlig indsats over for danske anmeldere og journalister«. Dahl hævnede sig ved at udgive hendes eksmands jagtskildringer. Karen Blixens angste opfattelse af læserne og deres opfattelse heraf er interessant: »... ikke som en anonym, forskelligartet masse, men som et lille samfund, et 'folk', en familie, for hvem forestillingen om hende betød noget, og som nu kunne blive skuffet«.
Men hvad var det som kunne skuffe målgrupperne? 'Den afrikanske Farm', der er udgangspunktet for Sydney Pollacks spillefilm 'Out of Africa', udmærker sig netop som en dokumentarisk beretning der har været gennem en drastisk udvælgelses- og kompressions-teknik. Allerede i første sætning »Jeg havde en farm i Afrika ved foden af bjerget Ngong« modificeres virkeligheden. Farmen var i virkeligheden ejet af et A/S, der først efter en årrække indsatte Karen Blixen som forvalter. Da Bror Blixen, der ud over baronessetitlen også gav hende syfilis, højst omtales et par gange, kan man sige, at det ikke så meget er virkeligheden, men den syntetiske myte hun var bange for. Et genialt markedsføringsmæssigt træk skulle adskillige år senere blive 'hoffet' af unge mandlige litterater. For udenforstående kunne det se ud som en excentrisk og lunefuld gammel baronesses nykker. For forfatterskabets efterliv var satsningen på de unge imidlertid af uvurderlig betydning. Skønt litteraten Thorkild Bjørnvig husker en frokost, hvor Karen Blixen opremsede andre berømtheder hun havde været sammen med, og så udbrød: »Og tænk at man så skal sidde her og nøjes med jer« - så hang miljøet så godt sammen, at en anden litterat, professor Aage Henriksen, i 'De ubændige' mange år senere kunne erklære: »Man kan næppe i verden finde tekster, der mere præcist træffer ind i sjælens skjulte ledsammensætninger. Fordi Karen Blixen var en begivenhed, der ramte ind i den vestlige verdens moderne kultur og brød dens grundlag op i et omfang, som først med tiden vil blive opfattet«. Sagt i afsætningsøkonomiske termer kan man sige, at den debutterende Karen Blixen gennem det gådefulde Isak Dinesen- pseudonym havde held med at forvandle sine kulturprodukter på et marked med fuldkommen konkurrence til regulære mærkevarer, hvilket betød at hun stod godt rustet i en monopolistisk konkurrence med specifik efterspørgsel på netop hendes kunst. Undervejs udviste forfatterinden en forbløffende evne til at påvirke opinionsdannere og beslutningstagere, hvilket er af stor vigtighed på et marked så elitært som bogmarkedet. Evnerne var allerede afprøvet med succes i Afrika. Thomas Dinesen skriver: »En anden forbavsende egenskab hos Tanne var den evne hun hele sit liv - i voksende grad - havde til at få sin vilje sat igennem. Gang på gang var vi under farmens drift i bekneb for lønningspenge, måske kun en mindre sum; det blev nødvendigt for mig at køre på motorcykel til Nairobi for at forsøge at skaffe lån, blot 300«.
At den højt begavede Blixen så udmærket forstod betydningen af forskellige målgrupper og det at segmentere sit marked, indkredse de målgrupper som har stærkere og mere ensartet præference, fremgår tydeligt af 'Babettes gæstebud's lancering som billigbog på arbejderforlaget Fremad. 'Babettes gæstebud', der omhandler en landflygtig revolutionær fra Pariser-kommunen, må siges at være skræddersyet til en målgruppe af intellektuelle arbejdere. Et andet afsætningsøkonomisk begreb - diversificering - beherskede Blixen længe før det blev en standard inden for brand marketing . For ikke at den litterære anerkendelse, som kom mærkerne Isak Dinesen og Karen Blixen til del, skulle blive besmittet af hendes kommercielle thrillere, opfandt hun til lejligheden et tredje pseudonym, nemlig lavprismærket Pierre Andrezel. Det bedste udtryk for forfatterindens mærkevarebevidsthed er måske bestyrtelsen over Kelvin Lindemanns 'En aften i Kolera-året' fra 1953, der under pseudonymet Alexis Hareng var en så tæt imitation af Blixens stil, at selv Aage Henriksen troede, at den kom fra hende. Pastichen sendte Blixen ud i øjeblikkelig krise: »If I come into a ga-thering and meet a person who is dressed up and masquarading as me, how can I, my self, be there?«. Blixens ultimative reaktion var at få kløerne i unge Lindemanns originalmanuskript og under et besøg i Rom smide det i Tiberen! En handling og en mærkevarebevidsthed som kan sammenlignes med den årlige knusetur som dynger af piratkopier - under damptromle - bliver udsat for i Bangkoks gader! Karakteristisk for mærkevaren er standardiseringen. Professor Steen Eiler Rasmussen udtaler et sted: »Hun havde en ganske bestemt forestilling om, hvordan en Karen Blixen-fortælling skulle være, og en Karen Blixen-samtale, et interview, en udtalelse etc. Det blev på en ejendommelig måde et varemærke, et standardskema, som hun fyldte ud i henhold til en streng formel«. Judith Thurman konkluderer: »I rollen som Baronessen var hun umådelig konsekvent, ja professionel, hvad de mange interviews og beretninger fra de mennesker, der mødte hende sent i deres liv, vidner om. Det er forbløffende at se, hvordan de næsten ordret gentager de samme anekdoter og bon mots . Denne konsekvens forstærkede naturligvis legenden om hende, for derved spredtes den lettere«.
At denne imagemæssige forenkling fra individualitet til symbol , som var nødvendig, for at få en personlighed til at træde skarpt frem, også for Karen Blixen (som så mange af hendes samtidige stumfilmsstjerner) blev en fælde, vidner de overlevendes beretninger om. »Jeg er klar over, at bag maskespillet og selskabeligheden var hun meget ensom«, skriver Jørgen Gustava Brandt et sted. »Og jeg tror, at hun i de senere år havde bestandigt sværere ved, om jeg så må sige, at etablere sin ensomhed«. Thorkild Bjørnvig genkalder sig i erindringsbogen 'Pagten' fra 1974 Blixens noget skrupelløse spekulation i konsumenternes forventningsniveau: »Det hændte, at sekretær Clara kom ind og sagde, at der var telefonisk forespørgsel om, hvorvidt Baronessen ville tale eller læse historier ved den og den lejlighed på den og den dag. »Sig mange Tak, og at det vil jeg gerne«, sagde Baronessen og råbte derpå efter Clara, der allerede var halvt ude af døren: »Men husk at ringe Afbud Dagen før!««.
Så meget er skrevet. Når kredsen omkring Karen Blixen og heretikerne undlader at stille en række indlysende spørgsmål i forbindelse med hendes selvpromovering, bunder det for mig at se i to forskellige forhold. For det første følger de - i modsætning til deres idol - datidens konventioner. At turnere personlig marketing som diskussionsemne over for Karen Blixen selv ville ikke blot have været upassende, men havde formentlig også afskåret fødekæden af intellektuel indsigt fra mester til discipel. Bjørnvig skriver: »At færdes og tale med hende var en fuldstændig åbnende og grænsespringende oplevelse. Jeg kunne, når jeg tog fra hende... være beruset af en mægtigere forventning til livet, end jeg nogensinde havde kendt«. Det er imidlertid karakteristisk for Bjørnvig og andre, at de ikke spørger: Hvorfor? Hvordan? Hvorledes? Når de intellektuelle også efter hendes død demonstrerer en fælles evne til ikke at reflektere over de kommunikationsparametre hun orkestrerede for at skabe sin myte i et total concept, endsige udforske hvorfra damen fik inspirationen, skal man naturligvis også tage deres ungdom i betragtning. For Bjørnvig, Henriksen, Brandt var Karen Blixen en ledestjerne for egen selvrealisering. Herudover kommer respekten for en tapper, men meget syg ældre dame. Ved at vogte om en verdensberømtheds minde, overfører de efterladte også på nærmest magisk vis kraften fra den store beundrede, selvrealiserede personlighed over på sig. I et lille sprogområde som det danske må det ydermere have været gefundenes Fressen for de unge ambitiøse litterater at hægte sig på og være et element i Karen Blixens ærgerrige total concept. »Nu ligger pligterne hos os«, hed det fra Steen Eiler Rasmussen efter hendes død i 1962. »Hun har nøje udvalgt kredsen ...«. Blixen og beundreres bevægelse bort fra det trivielle til det heroisk-mytiske efterlader imidlertid et stort vakuum af aldrig stillede, men meget indlysende spørgsmål. Spørgsmål, vi kun kan gøre os håb om at afklare ved at kombinere litteraturkritikken med knowhow fra afsætningsøkonomien og forskellige kommunikationsfag.

 
Copyright © 2004 John de Summer-Brason